Nyemissioner

Med start 2024 bevakar vi samtliga företrädesemissioner bland svenska noterade bolag. Syftet med bevakningen är bland annat att analysera data kring andelen teckning- och garantiåtagande, säkerställandegrad samt finansiella utfall för eventuella emissionsgarantier. På följande sida presenteras uppgifterna:

Helårs reflektion 2023

LTZ Capitals aktivt förvaltade portfölj steg 44% under 2023. Jämförelseindex OMXS30GI (Stockholmsbörsens 30 mest omsatta aktier inklusive utdelningar) steg 21%, medan hela Stockholmsbörsen inklusive utdelningar (OMXSGI) avancerade 19%. Portföljen överpresterade OMXS30GI och OMXSGI med 23 respektive 25 procentpunkter. Sedan starten (2022.01.01) har portföljen stigit 70%, medan OMXS30GI avancerat 5,3% och Läs mer…

Halvårs reflektion 2023

LTZ Capitals aktivt förvaltade portfölj har under årets första sex månader stigit 33,6%. Detta kan jämföras med Stockholmsbörsens 30 mest omsatta aktier inklusive utdelningar (OMXS30GI) som ökat 15,9%, samt med hela Stockholmsbörsen inklusive utdelningar (OMXSGI) som ökat 11%. En överprestation på 17,7 respektive 22,6 procentpunkter. Börsåret fick en övertygande start Läs mer…

Helårs reflektion 2022

Fram till och med november skiljde det under 2022 närmare 10 procentpunkter i utveckling mellan OMXS30 (prisindex för 30 mest omsatta på Stockholmsbörsen) och OMXSPI (prisindex för hela Stockholmsbörsen), samt mellan Dow Jones Industrial Average, DJIA, (30 representativa storföretag i USA) och S&P500 (500 av de största bolagen noterade i Läs mer…

Halvårs reflektion 2022

LTZ Capitals aktiva portfölj har vid slutet av första halvåret 2022 presterat en uppgång med 20,0%. Detta kan jämföras med Stockholmsbörsens index över 30 mest omsatta aktier inklusive utdelningar, OMXS30GI, som minskat 20,7%, samt med Stockholmsbörsens index över samtliga aktier inklusive utdelningar, OMXSGI, som minskat 27,5%. En överprestation på 40 Läs mer…