Halvårs reflektion 2022

LTZ Capitals aktiva portfölj har vid slutet av första halvåret 2022 presterat en uppgång med 17,7 %, att jämföra med Stockholmsbörsens index, OMXS30, som minskat 22,6 %. En överprestation på närmare 40 procentpunkter. Bakgrunden till LTZ Capitals framgångsrika utveckling hittills under 2022 är övertygelsen att västvärldens finansmarknader har varit övervärderade Läs mer…