Verksamhet

Aktiv förvaltning

LTZ Capitals aktivt förvaltade värdepappersportfölj utgår från ett makroekonomiskt förhållningssätt med fokus på indexrörelser. Vi bevakar global ekonomidata, händelser, trender samt geopolitik. Derivathandel utgör ett viktig inslag och tillämpas som "hedge" för att kunna skapa värdetillväxt i både upp- och nedgångsfaser på börsen.

Investering

Investeringsverksamheten utgår från ett långsiktigt ägande och utgörs av innehav i såväl marknadsnoterade som onoterade bolag. LTZ Capital investerar med ett värdebaserat fokus. Det innebär att vi investerar i företag vars marknadsvärde bedöms handlas med rabatt mot substansvärdet, eller bedöms vara undervärderade i förhållande till framtida vinstutveckling.

Kapitalanskaffning

Vi investerar i mikro-, små- och medelstora bolag i samband med kapitalanskaffningar, däribland såddfinansiering, private placements, pre-IPO och som emissionsgarant i företrädesemissioner.

Om LTZ Capital

LTZ Capital är ett familjeägt företag som investerar, förvaltar och handlar med värdepapper, företag och fastigheter. Bolaget grundades 2009 och har säte i Lund sedan 2012. Verksamheten består utav aktiv förvaltning, investeringsverksamhet samt kapitalanskaffning. LTZ Capital hjälper små och medelstora företag med start- och tillväxtkapital, samt med ekonomitjänster, affärsutveckling och managementstöd.

Ledning

Iman Ziai

Grundare och verksamhetsansvarig

Ekonomie magisterexamen

Våra onoterade innehav

Fixi Solutions

Fixi Solutions

Fixi bildades 2019 med visionen att skapa en friskare och mer hållbar stad. Med digitala logistik- och transporttjänster ökar Fixi cykelrörligheten, och med en ny digital infrastruktur förbinder bolaget alla intressenter inom cykel-ekosystemet.

5VE MORE

5VE MORE

5VE MORE grundades med målsättningen att skapa förutsättningar för atleter som vill satsa på att uppnå sina mål. I kärnan av verksamheten finns en tydlig ambition: en betydande del av överskottet ska återinvesteras i atleterna. 
Verksamheten består av följande områden:
-Svensktillverkade kosttillskott
-Personlig träning och kostrådgivning
-Inspirerande idrottsläger
-Events och tävlingar
-E-sport

Thornæs Destilleri

Thornæs Destilleri

Thornæs Distillery grundades av copywritern, författaren, journalisten och whiskyentusiasten Torben Thornæs Andersen, som i slutet av 2017 fick idén att han skulle vilja smaka på sin egen 12-åriga whisky innan han fyllde 60 år. Han drömde om ett riktigt whiskydestilleri i Nordsjälland, Danmark, som utvecklar, producerar och marknadsför dansk Single Malt whisky.

Nyheter

Nyemissioner

Med start 2024 bevakar vi samtliga företrädesemissioner bland svenska noterade bolag. Syftet med bevakningen är bland annat att analysera data kring andelen teckning- och garantiåtagande, säkerställandegrad samt finansiella utfall för eventuella emissionsgarantier. På följande sida Läs mer…

Helårs reflektion 2023

LTZ Capitals aktivt förvaltade portfölj steg 44% under 2023. Jämförelseindex OMXS30GI (Stockholmsbörsens 30 mest omsatta aktier inklusive utdelningar) steg 21%, medan hela Stockholmsbörsen inklusive utdelningar (OMXSGI) avancerade 19%. Portföljen överpresterade OMXS30GI och OMXSGI med 23 Läs mer…

Halvårs reflektion 2023

LTZ Capitals aktivt förvaltade portfölj har under årets första sex månader stigit 33,6%. Detta kan jämföras med Stockholmsbörsens 30 mest omsatta aktier inklusive utdelningar (OMXS30GI) som ökat 15,9%, samt med hela Stockholmsbörsen inklusive utdelningar (OMXSGI) Läs mer…

Portföljutveckling sedan start

Portföljutveckling sedan start* (2022.01.01), jämförelseindex OMXS30GI och OMXSGI. *start av aktiv förvaltning Portföljutveckling sedan start (2022.01.01) LTZ Capital aktiv förvaltning 86,52% OMXS30GI 11,74% OMXSGI -2,84%

Helårs reflektion 2022

Fram till och med november skiljde det under 2022 närmare 10 procentpunkter i utveckling mellan OMXS30 (prisindex för 30 mest omsatta på Stockholmsbörsen) och OMXSPI (prisindex för hela Stockholmsbörsen), samt mellan Dow Jones Industrial Average, Läs mer…

LTZ Capital investerar i Thornæs Destilleri

LTZ Capital har tecknat sig i den pågående investeringsrundan som Thornæs Destilleri genomför via FinReg Solutions. Vi ser fram emot en spännande resa tillsammans med Thornæs Destilleris ledning och övriga ägare.

Halvårs reflektion 2022

LTZ Capitals aktiva portfölj har vid slutet av första halvåret 2022 presterat en uppgång med 20,0%. Detta kan jämföras med Stockholmsbörsens index över 30 mest omsatta aktier inklusive utdelningar, OMXS30GI, som minskat 20,7%, samt med Läs mer…

LTZ Capital AB

Adress: Vingvägen 8, 226 51 Lund

Email: info@ltzcapital.se

Mobil: 0721 662 936

Org.nr 556785-1851