Vi deltar i kapitalanskaffningar och nyemissioner, som investerare och långivare i konsortium, samt engagerar oss som emissionsgaranter.

LTZ Capital har deltagit i finansieringsrundor i tidig fas i bland andra Fixi Solutions och Thornæs Destilleri.

.