Vi investerar i mikro- och småbolag i samband med kapitalanskaffningar, och som emissionsgarant i nyemissioner.

LTZ Capital har investerat i finansieringsrundor i tidig fas i bland andra Fixi Solutions och Thornæs Destilleri.