Portföljutveckling sedan start* (2022.01.01), och jämfört med indexet OMXS30.

*start av ny strategi enligt LTZ Capitals makrofokuserade investeringsmodell.