Portföljutveckling sedan start* (2022.01.01), jämförelseindex OMXS30GI och OMXSGI.

*start av aktiv förvaltning

Portföljutveckling sedan start (2022.01.01)

LTZ Capital aktiv förvaltning101,24%
OMXS30GI18,16%
OMXSGI4,51%