Portföljutveckling sedan start* (2022.01.01), jämförelseindex OMXS30GI.
Portföljutveckling sedan start* (2022.01.01), jämförelseindex OMXSGI.

*start av aktiv förvaltning

Portföljutveckling sedan start

LTZ Capital aktiv förvaltning76,7%
OMXS30GI-5,7%
OMXSGI-19,0%