Portföljutveckling YTD 2024-05-25, jämförelseindex OMXS30GI och OMXSGI.

Portföljutveckling 2024

LTZ Capital aktiv förvaltning18,53%
OMXS30GI12,30%
OMXSGI13,22%