Med start 2024 bevakar vi samtliga företrädesemissioner bland svenska noterade bolag. Syftet med bevakningen är bland annat att analysera data kring andelen teckning- och garantiåtagande, säkerställandegrad samt finansiella utfall för eventuella emissionsgarantier.

På följande sida presenteras uppgifterna:

Kategorier: Nyheter